Ai nên học khóa học này?

Hãy đăng ký học ngay nếu bạn đang :

– Quan tâm đến thiên nhiên và môi trường, đang tìm hiểu các vấn đề để có thể suy nghĩ tìm ra giải pháp phù hợp

– Đi tìm kiếm các sáng kiến xã hội hoặc sáng kiến kinh doanh xã hội để khởi sự, cần tham khảo thêm các mô hình trên thế giới và Việt Nam có liên quan tới môi trường

Mục tiêu khóa học:

Cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về các vấn đề môi trường nóng hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam. Từ đó, “thức tỉnh” và gợi mở cho  học viên các sáng kiến xã hội để có thể góp phần thay đổi thực trạng các vấn nạn môi trường, giúp bảo vệ cuộc sống của chính mình và các thế hệ tương lai.

Đăng Ký Ngay