Ai nên học khóa học này

  • Thấu hiểu tường tận về kỹ thuật và tiêu chuẩn dựng phim
  • Bạn đã có ý tưởng xây dựng một Doanh nghiệp Xã hội và chưa biết marketing như thế nào.
  • Bạn đang làm việc trong doanh nghiệp xã hội rồi mà muốn làm cho hoạt động Marketing của DN mình hiệu quả hơn.
  • Bạn quan tâm tới lĩnh vực marketing và muốn tìm hiểu thêm một khía cạnh mới mẻ của nó.
  • Bạn đang quan tâm tới lĩnh vực Doanh nghiệp xã hội và muốn xem liệu mình có thể đóng góp được gì.

Trong các bài học sẽ có bài tập trắc nghiệm hoặc bài tập lớn, và tài liệu đọc thêm để hỗ trợ cho quá trình học tập của bạn. Chỉ khi hoàn thành đầy đủ bài tập và nộp cho giảng viên, thì bạn mới được nhận chứng chỉ khóa học từ SOIN nhé. Chúc bạn vui học khóa “Marketing cho Doanh nghiệp xã hội” của SOIN.

Đăng Ký Ngay