Sau khóa học này, bạn sẽ:

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý tài chính hiệu quả cho các tổ chức phi lợi nhuận.
  • Loại bỏ các ngộ nhận sai lầm về việc quản trị tài chính.
  • Có cái nhìn tổng quan về 4 lĩnh vực quan trọng của quản lý tài chính.
  • Biết cách xác định thời điểm phù hợp cho việc kiểm toán tài chính.
  • Quản lý tổ chức tốt hơn bằng cách kết hợp sử dụng các công cụ quản lý tài chính, công cụ quản lý nhân sự…

Khóa học được giảng dạy bởi chuyên viên tư vấn và quản lý tài chính Trần Phương Thảo. Khóa học dành cho các kế toán, quản lý chương trình/dự án, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Điều hành. Bộ công cụ này rất hữu ích đối với những người cần phải thường xuyên lập ngân sách, quản lý sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và kiểm soát tài chính của tổ chức NPO.

Đăng Ký Ngay